Uægte børn


•10 % af fødslerne var i 1800-tallet fødsler uden for ægteskab. Tallet holder sig nogenlunde stabilt gennem flere hundrede år.
•Stigning i første halvdel af 1800tal. I starten af 1800-tallet er der landbrugskrise og sammen med en stigning i befolkningstilvæksten, får det den virkning, at det bliver sværere at etablere sig i landbruget. Man gifter sig derfor senere og som en konsekvens af dette, bliver der født flere børn uden for ægteskab
•I 40 % af vielserne i 1800-tallet er kvinden gravid med sit første barn
•Social slagside mht. hvilken gruppe der får flest uægte børn.
•Som uægte barn står man i en sværere situation set i forhold til social mobilitet
•Der ses strengere på det ved slutningen af 1800 tal. Dette hænger bl.a. sammen med, at ansvaret for de fattige overgår til lokalsamfundet.
•Der er en tendens til reproduktion gennem generationerne af fødsler udenfor ægteskab
Copyright © Dandelion by Pexeto