Landbefolkning 1801


 

Daglejer, person, som ansættes en enkelt dag ad gangen eller i en tidsbegrænset periode til at udføre et arbejde. Betegnelsen daglejer har især været knyttet til løsarbejdere ved landbruget, og daglejere var i Danmark tidligere en vigtig arbejdskraft på landet. Indsidder var en person der boede til leje hos en gårdmand eller en husmand.

Tjenestefolk var som regel yngre ugifte medhjælpere, som boede på den gård, hvor de var i tjeneste.

Hverken daglejere eller tjenestefolk kunne forvente at være i stand til at spare noget op i løbet af deres arbejdsliv.

Husmænd ejede deres ejendom, men jordtilliggendet var sjældent større, end at det var nødvendigt at supplere indtægten enten ved at tage lønarbejde eller ved at udføre håndværk.

Gårdmænd ejede eller fæstede deres gård. Dens størrelse var sådan, at et var muligt at forsørge familien og evt. nogle tjenestefolk.

Copyright © Dandelion by Pexeto