Den gode historie 1 – Medaljen

Hvad er slægtsforskning? Ved at fortælle en række gode historier fra min egen familie, viser jeg, hvordan man bruger forskellige kilder og metoder. God fornøjelse!
Min tipoldefar Rasmus Simonsen født 24-04-1841 i Norup sogn Odense Amt var Boelsmand på Egense Mark nord for Odense. Rasmus bliver gift med Ane Simonsen 1866, og han får i 1867 skøde på sin svigerfars ejendom. Han dør 1927 i Norup.

simon

På billedet af Rasmus Simonsen kan man se, at han bærer en medalje. Der er en historie i familien gående på, at han skulle være ”Dannebrogsmand”, dvs. at han skulle have modtaget dannebrogsordenen. Medaljen er i familie med Dannebrogsordenen, indstiftet i 1671. Ordenen udviklede sig gennem de næste 300 år til at omfatte op til 7 grader. Den type som Rasmus Simonsen bærer hedder Dannebrogsmændenes Hæderstegn. Det er den laveste af de 7 grader. Det betyder, at han ikke fik den egentlige dannebrogsorden.

Rasmus Simonsen deltog i krigen i 1864 som menig i Garde Husar Regimentet. Gardehusarerne deltog ikke i slaget ved Dybbøl og Als, men var en del af den styrke, der forsøgte at dæmme op for preusserne og østrigernes erobring af Jylland.

lægd

Rasmus notation i lægsrullen. Lægdsrullerne holdt styr på de værnepligtige. Eftersom faderen navn også er der, kan rullerne bl.a. bruges til at fastslå slægtsskab

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har ikke kunnet finde ham i listerne over dannebrogsmænd fra krigen i 1864.

I forbindelse med genforeningen 1920 genoptog man tildelingen af Dannebrogsmændenes Hæderstegn, men nu mere som en art erindringsmedalje eller veterantegn. Der blev i 1920’erne uddelt ca. 2000. Sandsynligt er det derfor, at Rasmus Simonsen var en af disse 2000 modtagere. Han døde først i 1927 og på billedet virker han som en mand, der godt kunne være først i 80’erne. Billedet kan måske ovenikøbet være taget i forbindelse med uddelingen af medaljen.

medalje2

medalje1

Dannebrogsmændenes hæderstegne

Copyright © Dandelion by Pexeto