Baggrunden for Anetræ


I de senere år har der været en stærkt stigende interesse for slægtsforskning. Tv-udsendelser har taget emnet op i serien ”Ved du hvem du er?”. Mange ser en interesse i at finde lighedspunkter mellem sig selv og ældre familiemedlemmer. Det har vist sig, at der ud over de rent genetiske forbindelser også er kraftige ligheder psykologisk og erhvervsmæssigt. Man ligner altså sine forfædre mere end man skulle tro.

I et samfund hvor udviklingen går hurtigere og hurtigere oplever mange mennesker også en glæde ved at føle sig forankret i en slægt og i en historisk sammenhæng.
En sidegevinst er, at man nødvendigvis får en større indsigt i danmarkshistorien og hvordan levevilkårene har været for tidligere generationer. Man kan ikke undgå at ændre sit syn på både fortid og nutid og endda på sig selv, efter et ”besøg” hos anerne.

Digitaliseringen af flere og flere kirkebøger og folketællinger gør det nemmere at efterforske ens slægt.
Det betyder dog ikke at det er nemt at kortlægge sin slægt. Det kræver lang tids øvelse og mange timers arbejde at lære de mest almindelige fremgangsmåder. Mange får først tid nok til at finde deres aner, når de selv bliver pensioneret. Og mange fortryder, at de ikke tidligere i deres liv vidste mere.

Copyright © Dandelion by Pexeto