3 forskellige slags anetræer


1 Standard-anetræ. Pris: 2.500 kr. inkl. moms.

Er du nysgerrig på, hvor du egentlig kommer fra?
Hvilke personer der har givet dig dine gener,
og hvilke spændende historier der gemmer sig i din slægt?

standard anetræ Mogens.

2 Udvidet anetræ pris 5.000 kr.

Standard-anetræet kan udvides med folketælling, historie om en del af anerne og andre ting. Pris 5.000 kr. inkl. moms. Anetræerne indeholder forældre, bedsteforældre, oldeforældre, tipoldeforældre og tiptipoldeforældre.
I alt 62 aner.
Der bliver lavet en grafisk opstilling af anerne med angivelse af navn, erhverv, fødeår og fødested.

udvidet standard anetræ Mogens

3 Anetræ med fokus på dine kvindelige aner.

Standard-anetræet bliver lavet med kvinderne i centrum,
og anetræet bliver udvidet med de kvindelige aners erhverv,
historier samt folketællinger for alle aner.  Pris: 5.000 kr. inkl. moms

Udvidet anetræ med focus på kvinder.

Gælder for alle 3 slags anetræer: Forskningen i dine aner dækker kun data, der kan findes på internettet og i Danmark. Hvis din slægt har aner i udlandet, aftaler vi individuel pris. Enkelte aner kan findes i Sverige for 85 kr. Hvis du har mange aner i hertugdømmerne syd for kongeåen, vil prisen stige med 500 til 1000. kr. Aner i Sydslesvig, Holsten og Lauenborg kan kun undtagelsesvis findes.

Anetræet leveres som en pdf-fil som man selv kan printe ud.

Betaling ved levering.

De bedste hilsner
Mogens Bendtsen, Anetræ

Copyright © Dandelion by Pexeto