1. Anetræ


Pris: 2.500 kr.

  • Jeg leverer anetræ så vidt muligt til og med aner født i slutningen af 1700-tallet. For en person på 60 år vil det betyde, at anetræet medtager tiptipoldeforældre. Dvs. 2 forældre, 4 bedsteforældre, 8 oldeforældre, 16 tipoldeforældre og 32 tiptipoldeforældre. Normalt vil der være enkelte tiptipoldeforældre der ikke kan findes.
  • Jeg samler data om: Navn, fødselsår, erhverv med videre.
  • Jeg laver en erhversoversigt og en geografisk oversigt
  • Anetræet leveres som en pdf-fil som man selv kan printe ud.

Forskningen i dine aner dækker kun data der kan findes på internettet og i Danmark. Hvis din slægt har aner i udlandet aftaler vi individuel pris. Enkelte aner kan findes i Sverige for 85 kr. Hvis du har mange aner i hertugdømmerne syd for kongeåen, vil prisen stige med 500 til 1000. kr. Aner i Sydslesvig, Holsten og Lauenborg kan kun undtagelsesvis findes.

Betaling ved levering.

Udvidet Anetræ: 5.000 kr.

Udover ovenstående leveres anetræet udskrevet i basiskvalitet. Der findes så vidt muligt historier, oversigtskort mv. om anerne og dine egne billeder sættes ind i bogen.

Bogen kan udskrives og indbindes i en højere kvalitet mod merbetaling.

 

 

 

Copyright © Dandelion by Pexeto